Velkommen hos Carlo F. Christensen A/S.

 

Carlo F. Christensen A/S (Djurslands Tækkerørsimport A/S) har arbejdet indenfor tækkebranchen i Danmark igennem flere generationer. Vi er i dag totalleverandør af materialer til tækkebrancen i flere lande. Vores største aktivitet er indenfor:

 

 

Vi har gennem årene opbygget en stor erfaring i forbindelse med byggestil og kan derfor yde rådgivning mht. materialevalg. Specielt i forbindelse med kvistvinduer har vi opnået stor erfaring og kan her tilbyde førsteklasses produkter og kvalificeret rådgivning, også i sager med specialmål. Alt er muligt! (næsten). For os er det en ære, at kunne levere materialer og udstyr som gør det muligt for tækkemanden, at aflevere det perfekte arbejde til sin kunde.

 Følg os på facebook tryk her

Salgs- og leveringsbetingelser 2020

Levering

Levering af varer sker fra sælgers adresse i Hedegaard for ordrer bestilt af jyske og fynske kunder, og fra sælgers adresse i Stenlille for ordrer bestilt af sjællandske kunder med, mindre andet aftales eller fremgår af de af sælger udsendte prislister for de enkelte produkter.

Forsinkelse

Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelse som opstår som følge af forhold hos leverandører eller transportør. For forsinkelser som skyldes leverandør eller transportør kan køber ikke rette noget krav mod sælger.

Force majeure

I tilfælde af force majeure – d.v.s. strejke, lock-out, ildsvåde, oversvømmelse, større maskinskader, krigstilstand, udkørselsforbud, beslaglæggelse, ishindringer, havari, forlis under transporten eller andre hændelser som sælger, ikke er herre over – er sælger berettiget til at annullere eller udskyde effektuering af ordren. Køber kan hverken i tilfælde af annulering eller udskydelse af effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod sælger.

Mangler

Ved køb af tækkerør, lyng m. v. er køber klar over at der er tale om et naturprodukt, hvorfor køber ikke kan rejse krav mod sælger for produktets egenskaber, ej heller i form af utøj, allergi eller andre følgevirkninger af produktet.
Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for produkter der ikke følger af ufravigelige lovregler i produktansvarslovgivningen, ligesom sælger ikke er ansvarlig for indirekte tab eller drifttab. For mangler ved selve produktet – d.v.s. det leverede produkt – er sælger berettiget til at foretage omlevering.
 

Køber kan i op til 12 måneder fra leveringsdato gøre mangler gældende overfor sælger. Mangler som måtte opstå efter 12 måneder er sælger uvedkommende


Priser

Medmindre andet er aftalt ved bestilling eller angivet i en ordrebekræftelse, skal der betales den pris som fremgår af sælgers prisliste for det pågældende produkt. Hvis der måtte opstå udefrakommende prisstigninger som f.eks. prisforhøjelser fra leverandører, transportfirmaer eller valutakursændringer, har sælger ret til at foretage prisforhøjelse uden varsel. Alle priser er excl. Moms.

Betaling

Sælgers betalingsbetingelser er netto kontant med mindre andet fremgår. Ved for sen betaling beregnes en rente på 2 % pr påbegyndt måned og jf. gældende lovgivning.
Ved specialordre betales min. 30% af fakturaens beløb ved ordreafgivelse

Reklamationer

Reklamationer skal ske skriftligt senest 48 timer efter modtagelse af varen. Ved levering af tækkerør skal reklamation ske omgående og inden rørene er blevet aflæsset fra vognen som bringer rørene ud. Modtager sælger først reklamationen over tækkerør efter at rørene er blevet aflæsset, forbeholder sælger sig at kræve sine transportomkostninger ved tilbagetagelse af tækkerørene dækket, uanset om reklamationen er berettiget eller ej.

Returnering af varer

CFC tager kun varer retur efter forudgående aftale og kun når varen er i ubrudt, genanvendelig og original emballage og ikke har lidt overlast. Returnering skal ske senest én måned efter levering til kunden eller dennes kunde Der fratrækkes 10% af varens salgsværdi. Specialordrer tages ikke retur.

Værneting og lovvalg

Enhver tvist mellem sælger og køber afgøres efter dansk ret. Køber accepterer samtidig at enhver tvist afgøres ved Retten i Randers som værneting.

Carlo F. Christensen A/S

Cvr.: 75906811

E-mail: Brug kontakt formular

 

Kastbjergvej 15

DK 8585 Glesborg

Tel.: +45 86 38 76 66

 

Banevænget 5

DK 4295 Stenlille

Tel.: +45 23 30 08 09

 Følg os på Facebook tryk her

Vi har fået udviklet 2 sprøjter til mos/alge bekæmpelse.

Vi kan nu tilbyde følgende. 

  1. Sprøjte på hjul, i trillebør ligende form. med 175 liters tank. egen moter og vandværk. Sprøjten leveres med lanse og slange så du er hetl klar til at behandle tage.
  2. Sprøjte på palle stativ. En sprøjte på kraftigt stativ med 1000 liters tank. Sprøjten leveres også med lanse og slange. 

Sprøjterne er dansk produceret og lager føres. og er frit leveret  jf. planlagt tur.

ECOSTYLE lagerføres og kan leveres fra dag til dag.

 

 Bindedag